Ogłoszenie o zamówieniu na usługę przeprowadzenia analiz apoptozy/nekrozy za pomocą cytometru przepływowego mających na celu opracowanie innowacyjnej linii kosmetyków z zastosowaniem bakterii probiotycznych izolowanych z mleka ludzkiego i biomasy Arthrosp

Odsłony: 148

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 01/06/2022

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/113746


Powstaje w kontekście projektu

POIR.01.01.01-00-0632/19 - „OPRACOWANIE INNOWACYJNEJ LINII KOSMETYKÓW Z ZASTOSOWANIEM BAKTERII PROBIOTYCZNYCH IZOLOWANYCH Z MLEKA LUDZKIEGO I BIOMASY ARTHROSPIRA PLATENSIS (SPIRULINY)”

Załączniki

DODANE DO OGŁOSZENIA W WERSJI 1 Z DN. 2022-06-13

  1. 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 01/06/2022 Pobierz

  2. 2. ZAŁ.1 SPECYFIKACJA I WARUNKI ZAMÓWIENIA Pobierz

  3. 3. ZAŁ.2 WZÓR UMOWY Pobierz

  4. 4. ZAŁ.3 OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Pobierz

  5. 5. ZAŁ.4 OŚWIADCZENIE O SYTUACJI EKONOMICZNEJ Pobierz

  6. 6. ZAŁ.5 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Pobierz

DODANE DO OGŁOSZENIA W OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI Z DN. 2022-06-14

  1. 1. ZAŁ. 1 SPECYFIKACJA I WARUNKI ZAMÓWIENIA WERSJA 2 Pobierz

Części zamówienia

Drukuj