Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę odczynników laboratoryjnych do hodowli komórkowej niezbędnych do realizacji projektu pt.: "Opracowanie innowacyjnej linii kosmetyków z zastosowaniem bakterii probiotycznych izolowanych z mleka ludzkiego i biomasy

 Protokół Komisji Przetargowej

 

Powstaje w kontekście projektu POIR.01.01.01-00-0632/19 - „OPRACOWANIE INNOWACYJNEJ LINII KOSMETYKÓW Z ZASTOSOWANIEM BAKTERII PROBIOTYCZNYCH IZOLOWANYCH Z MLEKA LUDZKIEGO I BIOMASY ARTHROSPIRA PLATENSIS (SPIRULINY)”

Zamówienia uzupełniające
Zgodnie z treścią Ogłoszenia o zamówieniu nr 01/09/2021

Warunki zmiany umowy
Zgodnie z treścią Ogłoszenia o zamówieniu nr 01/09/2021 oraz ze Wzorem Umowy.

Załączniki:
DODANE DO OGŁOSZENIA W OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI Z DN. 2021-09-24

  1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 01/09/2021 Pobierz

  2. Załącznik nr 1 - Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz ze wzorem formularza ofertowego Pobierz

  3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy Pobierz

  4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o zaakceptowaniu warunków umowy Pobierz

  5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o sytuacji ekonomicznej Pobierz

  6. Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań Pobierz

 


Drukuj